कापुस बाजार भाव

NEW आजचे देशातील कापूस बाजार भाव 19 फेब्रुवारी 2024 Cotton rate

मंडी रावतसर
राज्य राजस्थान
जात- अमेरिकन
कमीत कमी दर- 5850
जास्तीत जास्त दर- 7200
सरासरी दर- 6520

मंडी गोलूवाला
राज्य राजस्थान
जात- अमेरिकन
कमीत कमी दर- 4300
जास्तीत जास्त दर- 6900
सरासरी दर- 6699

मंडी न्यू ग्रेन मार्केट, जिंद
राज्य हरियाणा
जात- अमेरिकन
कमीत कमी दर- 5250
जास्तीत जास्त दर- 6820
सरासरी दर- 6740

मंडी विजय नगर
राज्य राजस्थान
जात- अमेरिकन
कमीत कमी दर- 6150
जास्तीत जास्त दर- 7050
सरासरी दर- 6850

मंडी चित्याल
राज्य तेलंगणा
जात- ब्रम्हा
कमीत कमी दर- 6620
जास्तीत जास्त दर- 6620
सरासरी दर- 6620

मंडी ब्रम्हानरसंपेट (नेकोंडा)
राज्य तेलंगणा
जात- –
कमीत कमी दर- 6000
जास्तीत जास्त दर- 6820
सरासरी दर- 6620

मंडी जुनागड
राज्य गुजरात
जात- (न न केलेले)
कमीत कमी दर- 5000
जास्तीत जास्त दर- 6175
सरासरी दर- 5750

मंडी करीमनगर
राज्य तेलंगणा
जात- (न न केलेले)
कमीत कमी दर- 6029
जास्तीत जास्त दर- 6706
सरासरी दर- 6569

मंडी पार्कल
राज्य तेलंगणा
जात- (न न केलेले)
कमीत कमी दर- 6500
जास्तीत जास्त दर- 6600
सरासरी दर- 6600

मंडी एन्कूर
राज्य तेलंगणा
जात- (न न केलेले)
कमीत कमी दर- 6300
जास्तीत जास्त दर- 6700
सरासरी दर- 6630

मंडी भैंसा
राज्य तेलंगणा
जात- (न न केलेले)
कमीत कमी दर- 6300
जास्तीत जास्त दर- 6950
सरासरी दर- 6750

मंडी इंद्रवेली (उटनूर)
राज्य तेलंगणा
जात- (न न केलेले)
कमीत कमी दर- 6500
जास्तीत जास्त दर- 6850
सरासरी दर- 6750

मंडी जैनूर
राज्य तेलंगणा
जात- (न न केलेले)
कमीत कमी दर- 6750
जास्तीत जास्त दर- 6850
सरासरी दर- 6800

मंडी कोठागुडेम
राज्य तेलंगणा
जात- (न न केलेले)
कमीत कमी दर- 6700
जास्तीत जास्त दर- 6900
सरासरी दर- 6800

मंडी आदिलाबाद
राज्य तेलंगणा
जात- (न न केलेले)
कमीत कमी दर- 6234
जास्तीत जास्त दर- 6900
सरासरी दर- 6900

मंडी वेमुलवाडा
राज्य तेलंगणा
जात- (न न केलेले)
कमीत कमी दर- 6620
जास्तीत जास्त दर- 7020
सरासरी दर- 7000

मंडी जम्मीकुंता
राज्य तेलंगणा
जात- (न न केलेले)
कमीत कमी दर- 6100
जास्तीत जास्त दर- 7150
सरासरी दर- 7000

मंडी हल्या
राज्य तेलंगणा
जात- (न न केलेले)
कमीत कमी दर- 7020
जास्तीत जास्त दर- 7020
सरासरी दर- 7020

मंडी हिमतनगर
राज्य गुजरात
जात- (न न केलेले)
कमीत कमी दर- 6730
जास्तीत जास्त दर- 7500
सरासरी दर- 7115

मंडी जेतपूर (जि. राजकोट)
राज्य गुजरात
जात- (न न केलेले)
कमीत कमी दर- 5925
जास्तीत जास्त दर- 7555
सरासरी दर- 7250

मंडी मानसा
राज्य पंजाब
जात- देशी
कमीत कमी दर- 5100
जास्तीत जास्त दर- 7195
सरासरी दर- 6000

मंडी धोराजी
राज्य गुजरात
जात- HB (बिनधास्त)
कमीत कमी दर- 6105
जास्तीत जास्त दर- 7305
सरासरी दर- 6730

मंडी धारी
राज्य गुजरात
जात- स्थानिक
कमीत कमी दर- 5200
जास्तीत जास्त दर- 7505
सरासरी दर- 6575

मंडी मोरबी
राज्य गुजरात
जात- स्थानिक
कमीत कमी दर- 6000
जास्तीत जास्त दर- 7760
सरासरी दर- 6875

मंडी फाजिल्का
राज्य पंजाब
जात- नर्म बीटी कापूस
कमीत कमी दर- 6105
जास्तीत जास्त दर- 7020
सरासरी दर- 6705

मंडी राजकोट
राज्य गुजरात
जात- नर्म बीटी कापूस
कमीत कमी दर- 6250
जास्तीत जास्त दर- 7770
सरासरी दर- 7025

मंडी कोलाथूर
राज्य तामिळनाडू
जात- इतर
कमीत कमी दर- 5800
जास्तीत जास्त दर- 6000
सरासरी दर- 5900

मंडी जंबुसर
राज्य गुजरात
जात- इतर
कमीत कमी दर- 6000
जास्तीत जास्त दर- 6400
सरासरी दर- 6200

मंडी अनूपगड
राज्य राजस्थान
जात- इतर
कमीत कमी दर- 5500
जास्तीत जास्त दर- 6855
सरासरी दर- 6300

मंडी बगसरा
राज्य गुजरात
जात- इतर
कमीत कमी दर- 5250
जास्तीत जास्त दर- 7500
सरासरी दर- 6375

मंडी जंबुसर (कावी)
राज्य गुजरात
जात- इतर
कमीत कमी दर- 6200
जास्तीत जास्त दर- 6600
सरासरी दर- 6400

मंडी विसावदर
राज्य गुजरात
जात- इतर
कमीत कमी दर- 5605
जास्तीत जास्त दर- 7305
सरासरी दर- 6455

मंडी जाम खंबालिया
राज्य गुजरात
जात- इतर
कमीत कमी दर- 6000
जास्तीत जास्त दर- 7260
सरासरी दर- 6500

मंडी भावनगर
राज्य गुजरात
जात- इतर
कमीत कमी दर- 5660
जास्तीत जास्त दर- 7460
सरासरी दर- 6560

मंडी परलाखेमुंडी
राज्य ओडिशा
जात- इतर
कमीत कमी दर- 6600
जास्तीत जास्त दर- 6800
सरासरी दर- 6700

मंडी विसनगर
राज्य गुजरात
जात- इतर
कमीत कमी दर- 5750
जास्तीत जास्त दर- 7660
सरासरी दर- 6705

मंडी मूलनूर
राज्य तामिळनाडू
जात- इतर
कमीत कमी दर- 6200
जास्तीत जास्त दर- 7452
सरासरी दर- 6800

मंडी अमरेली
राज्य गुजरात
जात- इतर
कमीत कमी दर- 4910
जास्तीत जास्त दर- 7630
सरासरी दर- 6860

मंडी कोडिनार (डोल्लासा)
राज्य गुजरात
जात- इतर
कमीत कमी दर- 5700
जास्तीत जास्त दर- 7135
सरासरी दर- 6900

मंडी अंतियुर
राज्य तामिळनाडू
जात- इतर
कमीत कमी दर- 6519
जास्तीत जास्त दर- 7069
सरासरी दर- 6959

मंडी जामनगर
राज्य गुजरात
जात- इतर
कमीत कमी दर- 6600
जास्तीत जास्त दर- 7850
सरासरी दर- 6975

मंडी ध्रोळ
राज्य गुजरात
जात- इतर
कमीत कमी दर- 6375
जास्तीत जास्त दर- 7625
सरासरी दर- 7000

मंडी तळोद
राज्य गुजरात
जात- इतर
कमीत कमी दर- 6825
जास्तीत जास्त दर- 7240
सरासरी दर- 7033

मंडी बाबरा
राज्य गुजरात
जात- इतर
कमीत कमी दर- 6250
जास्तीत जास्त दर- 7555
सरासरी दर- 7110

मंडी वाँकानेर
राज्य गुजरात
जात- इतर
कमीत कमी दर- 5500
जास्तीत जास्त दर- 7455
सरासरी दर- 7200

मंडी बेसन
राज्य गुजरात
जात- इतर
कमीत कमी दर- 5750
जास्तीत जास्त दर- 7505
सरासरी दर- 7250

मंडी हलवड
राज्य गुजरात
जात- इतर
कमीत कमी दर- 6250
जास्तीत जास्त दर- 7550
सरासरी दर- 7300

मंडी खेडब्रह्मा
राज्य गुजरात
जात- आरसीएच-2
कमीत कमी दर- 6605
जास्तीत जास्त दर- 7125
सरासरी दर- 6865

मंडी ध्राग्रध्रा
राज्य गुजरात
जात- आरसीएच-2
कमीत कमी दर- 6790
जास्तीत जास्त दर- 7070
सरासरी दर- 6930

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *