कापुस बाजार भाव

NEW आजचे देशातील कापूस बाजार भाव 17 फेब्रुवारी 2024 Cotton rate

मंडी बरेटा
राज्य पंजाब
जात- अमेरिकन
कमीत कमी दर- 5200
जास्तीत जास्त दर- 6010
सरासरी दर- 5510

मंडी शिवानी
राज्य हरियाणा
जात- अमेरिकन
कमीत कमी दर- 6050
जास्तीत जास्त दर- 6490
सरासरी दर- 6250

मंडी जुल्लाना
राज्य हरियाणा
जात- अमेरिकन
कमीत कमी दर- 5001
जास्तीत जास्त दर- 6601
सरासरी दर- 6550

मंडी चित्याल
राज्य तेलंगणा
जात- ब्रम्हा
कमीत कमी दर- 6620
जास्तीत जास्त दर- 6620
सरासरी दर- 6620

मंडी निर्मल
राज्य तेलंगणा
जात- ब्रम्हा
कमीत कमी दर- 6913
जास्तीत जास्त दर- 6920
सरासरी दर- 6920

मंडी इचोडा
राज्य तेलंगणा
जात- ब्रम्हा
कमीत कमी दर- 6920
जास्तीत जास्त दर- 6920
सरासरी दर- 6920

मंडी अडोनी
राज्य आंध्र प्रदेश
जात- बनी
कमीत कमी दर- 4609
जास्तीत जास्त दर- 7389
सरासरी दर- 7179

मंडी नरसंपेट
राज्य तेलंगणा
जात- कापूस (न न केलेले)
कमीत कमी दर- 5700
जास्तीत जास्त दर- 6740
सरासरी दर- 5700

मंडी सत्तुपल्ली
राज्य तेलंगणा
जात- कापूस (न न केलेले)
कमीत कमी दर- 5800
जास्तीत जास्त दर- 6000
सरासरी दर- 5900

मंडी जुनागड
राज्य गुजरात
जात- कापूस (न न केलेले)
कमीत कमी दर- 5500
जास्तीत जास्त दर- 6250
सरासरी दर- 6000

मंडी पारकल
राज्य तेलंगणा
जात- कापूस (न न केलेले)
कमीत कमी दर- 6500
जास्तीत जास्त दर- 6600
सरासरी दर- 6550

मंडी एन्कूर
राज्य तेलंगणा
जात- कापूस (न न केलेले)
कमीत कमी दर- 6300
जास्तीत जास्त दर- 6700
सरासरी दर- 6630

मंडी कुबेर
राज्य तेलंगणा
जात- कापूस (न न केलेले)
कमीत कमी दर- 6000
जास्तीत जास्त दर- 6920
सरासरी दर- 6800

मंडी इंद्रवेली (उटनूर)
राज्य तेलंगणा
जात- कापूस (न न केलेले)
कमीत कमी दर- 6500
जास्तीत जास्त दर- 6800
सरासरी दर- 6800

मंडी हिमतनगर
राज्य गुजरात
जात- कापूस (न न केलेले)
कमीत कमी दर- 6200
जास्तीत जास्त दर- 7425
सरासरी दर- 6813

मंडी आदिलाबाद
राज्य तेलंगणा
जात- कापूस (न न केलेले)
कमीत कमी दर- 5372
जास्तीत जास्त दर- 6850
सरासरी दर- 6850

मंडी बोटीचा
राज्य तेलंगणा
जात- कापूस (न न केलेले)
कमीत कमी दर- 6370
जास्तीत जास्त दर- 6920
सरासरी दर- 6920

मंडी वेमुलवाडा
राज्य तेलंगणा
जात- कापूस (न न केलेले)
कमीत कमी दर- 6620
जास्तीत जास्त दर- 7020
सरासरी दर- 7000

मंडी जम्मीकुंता
राज्य तेलंगणा
जात- कापूस (न न केलेले)
कमीत कमी दर- 7020
जास्तीत जास्त दर- 7020
सरासरी दर- 7020

मंडी हलिया
राज्य तेलंगणा
जात- कापूस (न न केलेले)
कमीत कमी दर- 7020
जास्तीत जास्त दर- 7020
सरासरी दर- 7020

मंडी जेतपूर (जि. राजकोट)
राज्य गुजरात
जात- कापूस (न न केलेले)
कमीत कमी दर- 5875
जास्तीत जास्त दर- 7440
सरासरी दर- 7200

मंडी उमरेड
राज्य महाराष्ट्र
जात- देशी
कमीत कमी दर- 6500
जास्तीत जास्त दर- 7000
सरासरी दर- 6800

मंडी देऊळगाव राजा
राज्य महाराष्ट्र
जात- देशी
कमीत कमी दर- 6400
जास्तीत जास्त दर- 7500
सरासरी दर- 7200

मंडी मारेगावचा
राज्य महाराष्ट्र
जात- H-4(A) 27mm फाईन
कमीत कमी दर- 6650
जास्तीत जास्त दर- 6950
सरासरी दर- 6800

मंडी गोंडल
राज्य गुजरात
जात- HB (बिनधास्त)
कमीत कमी दर- 6005
जास्तीत जास्त दर- 7455
सरासरी दर- 6505

मंडी धोराजी
राज्य गुजरात
जात- HB (बिनधास्त)
कमीत कमी दर- 5255
जास्तीत जास्त दर- 7230
सरासरी दर- 6555

मंडी सिद्धपूर
राज्य गुजरात
जात- HY4 (बिनधास्त)
कमीत कमी दर- 6750
जास्तीत जास्त दर- 7485
सरासरी दर- 7117

मंडी धारी
राज्य गुजरात
जात- स्थानिक
कमीत कमी दर- 5625
जास्तीत जास्त दर- 7265
सरासरी दर- 6720

मंडी मोरबी
राज्य गुजरात
जात- स्थानिक
कमीत कमी दर- 6005
जास्तीत जास्त दर- 7535
सरासरी दर- 6770

मंडी थेनी
राज्य तामिळनाडू
जात- MCU 5थेनी
कमीत कमी दर- 5700
जास्तीत जास्त दर- 5900
सरासरी दर- 5800

मंडी राजकोट
राज्य गुजरात
जात- नर्म बीटी
कमीत कमी दर- 5750
जास्तीत जास्त दर- 7460
सरासरी दर- 7105

मंडी विसावदर
राज्य गुजरात
जात- इतर
कमीत कमी दर- 5600
जास्तीत जास्त दर- 6730
सरासरी दर- 6165

मंडी अनूपगड
राज्य राजस्थान
जात- इतर
कमीत कमी दर- 4900
जास्तीत जास्त दर- 6781
सरासरी दर- 6200

मंडी भावनगर
राज्य गुजरात
जात- इतर
कमीत कमी दर- 5275
जास्तीत जास्त दर- 7225
सरासरी दर- 6250

मंडी जंबुसर
राज्य गुजरात
जात- इतर
कमीत कमी दर- 6000
जास्तीत जास्त दर- 6600
सरासरी दर- 6300

मंडी जंबुसर (कावी)
राज्य गुजरात
जात- इतर
कमीत कमी दर- 6100
जास्तीत जास्त दर- 6500
सरासरी दर- 6300

मंडी वीसनगर
राज्य गुजरात
जात- इतर
कमीत कमी दर- 5500
जास्तीत जास्त दर- 7455
सरासरी दर- 6477

मंडी अमरेली
राज्य गुजरात
जात- इतर
कमीत कमी दर- 5150
जास्तीत जास्त दर- 7480
सरासरी दर- 6865

मंडी तळोद
राज्य गुजरात
जात- इतर
कमीत कमी दर- 6750
जास्तीत जास्त दर- 7225
सरासरी दर- 6988

मंडी भेसन
राज्य गुजरात
जात- इतर
कमीत कमी दर- 5500
जास्तीत जास्त दर- 7375
सरासरी दर- 7000

मंडी विजापूर(गोज्जरिया)
राज्य गुजरात
जात- इतर
कमीत कमी दर- 6500
जास्तीत जास्त दर- 7320
सरासरी दर- 7000

मंडी बाबरा
राज्य गुजरात
जात- इतर
कमीत कमी दर- 6150
जास्तीत जास्त दर- 7500
सरासरी दर- 7100

मंडी वाँकानेर
राज्य गुजरात
जात- इतर
कमीत कमी दर- 5500
जास्तीत जास्त दर- 7375
सरासरी दर- 7200

मंडी ध्रोल
राज्य गुजरात
जात- इतर
कमीत कमी दर- 6300
जास्तीत जास्त दर- 8105
सरासरी दर- 7205

मंडी जामनगर
राज्य गुजरात
जात- इतर
कमीत कमी दर- 6600
जास्तीत जास्त दर- 7775
सरासरी दर- 7235

मंडी हलवड
राज्य गुजरात
जात- इतर
कमीत कमी दर- 6250
जास्तीत जास्त दर- 7600
सरासरी दर- 7325

मंडी खेडब्रह्मा
राज्य गुजरात
जात- आरसीएच-2
कमीत कमी दर- 6550
जास्तीत जास्त दर- 7100
सरासरी दर- 6825

मंडी ध्राग्रध्रा
राज्य गुजरात
जात- आरसीएच-2
कमीत कमी दर- 7000
जास्तीत जास्त दर- 7000
सरासरी दर- 7000

मंडी महुवा (स्टेशन रोड)
राज्य गुजरात
जात- शंकर 6 (B) 30 मिमी बारीक
कमीत कमी दर- 5005
जास्तीत जास्त दर- 6075
सरासरी दर- 5540

मंडी धंधुका
राज्य गुजरात
जात- शंकर 6 (B) 30 मिमी बारीक
कमीत कमी दर- 5250
जास्तीत जास्त दर- 7350
सरासरी दर- 6300

मंडी तळेजा
राज्य गुजरात
जात- शंकर 6 (B) 30 मिमी बारीक
कमीत कमी दर- 5750
जास्तीत जास्त दर- 7130
सरासरी दर- 6440

मंडी चोटीला
राज्य गुजरात
जात- शंकर 6 (B) 30 मिमी बारीक
कमीत कमी दर- 6000
जास्तीत जास्त दर- 7000
सरासरी दर- 6620

मंडी बोडेली
राज्य गुजरात
जात- शंकर 6 (B) 30 मिमी बारीक
कमीत कमी दर- 6400
जास्तीत जास्त दर- 7101
सरासरी दर- 6750

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *