कापुस बाजार भाव

NEW आजचे देशातील कापूस बाजार भाव 16 फेब्रुवारी 2024 Cotton rate

मंडी भटु कालान
राज्य हरियाणा
जात- अमेरिकन
कमीत कमी दर- 4500
जास्तीत जास्त दर- 6685
सरासरी दर- 5592.5

मंडी चित्याल
राज्य तेलंगाना
जात- ब्रह्मा
कमीत कमी दर- 6620
जास्तीत जास्त दर- 6620
सरासरी दर- 6620

मंडी अडोनी
राज्य आंध्र प्रदेश
जात- बनी
कमीत कमी दर- 4500
जास्तीत जास्त दर- 7351
सरासरी दर- 5925.5

मंडी चोप्पडंडी
राज्य तेलंगाना
जात- रूई (बिना छिले)
कमीत कमी दर- 5800
जास्तीत जास्त दर- 5800
सरासरी दर- 5800

मंडी करीमनगर
राज्य तेलंगाना
जात- रूई (बिना छिले)
कमीत कमी दर- 6102
जास्तीत जास्त दर- 6512
सरासरी दर- 6307

मंडी एन्कोर
राज्य तेलंगाना
जात- रूई (बिना छिले)
कमीत कमी दर- 6300
जास्तीत जास्त दर- 6700
सरासरी दर- 6500

मंडी जैनूर
राज्य तेलंगाना
जात- रूई (बिना छिले)
कमीत कमी दर- 6650
जास्तीत जास्त दर- 6750
सरासरी दर- 6675

मंडी इंद्रावेली (उतनूर)
राज्य तेलंगाना
जात- रूई (बिना छिले)
कमीत कमी दर- 6500
जास्तीत जास्त दर- 6700
सरासरी दर- 6600

मंडी आदिलाबाद
राज्य तेलंगाना
जात- रूई (बिना छिले)
कमीत कमी दर- 5922
जास्तीत जास्त दर- 6800
सरासरी दर- 6361

मंडी जम्मिकुंटा
राज्य तेलंगाना
जात- रूई (बिना छिले)
कमीत कमी दर- 6100
जास्तीत जास्त दर- 7000
सरासरी दर- 6550

मंडी बोथ
राज्य तेलंगाना
जात- रूई (बिना छिले)
कमीत कमी दर- 6370
जास्तीत जास्त दर- 6920
सरासरी दर- 6645

मंडी देऊळगाव राजा
राज्य महाराष्ट्र
जात- कापूस देशी
कमीत कमी दर- ₹6,750
जास्तीत जास्त दर- ₹6,600
सरासरी दर- ₹7,500

मंडी धोराजी
राज्य गुजरात
जात- कापूस एच.बी (कच्चे)
कमीत कमी दर- ₹6,580
जास्तीत जास्त दर- ₹5,030
सरासरी दर- ₹7,230

मंडी हल्या
राज्य तेलंगणा
जात- कापूस (कच्चे)
कमीत कमी दर- ₹7,020
जास्तीत जास्त दर- ₹7,020
सरासरी दर- ₹7,020

मंडी हिमतीनगर
राज्य गुजरात
जात- कापूस (कच्चे)
कमीत कमी दर- ₹7,073
जास्तीत जास्त दर- ₹6,705
सरासरी दर- ₹7,440

मंडी जेतपूर (डिस्ट. राजकोट)
राज्य गुजरात
जात- कापूस (कच्चे)
कमीत कमी दर- ₹7,125
जास्तीत जास्त दर- ₹5,690
सरासरी दर- ₹7,390

मंडी मरेगाव
राज्य महाराष्ट्र
जात- कापूस एच-4(ए) 27 मिमी फाईन मरेगाव
कमीत कमी दर- ₹6,750
जास्तीत जास्त दर- ₹6,650
सरासरी दर- ₹6,850

मंडी पालिताना
राज्य गुजरात
जात- कापूस एच.बी (गिणलेले)
कमीत कमी दर- ₹6,050
जास्तीत जास्त दर- ₹5,000
सरासरी दर- ₹7,100

मंडी सिद्धपूर
राज्य गुजरात
जात- कापूस एच.Y.4 (कच्चे)
कमीत कमी दर- ₹6,650
जास्तीत जास्त दर- ₹6,000
सरासरी दर- ₹7,300

मंडी उमरेड
राज्य महाराष्ट्र
जात- कापूस देशी
कमीत कमी दर- ₹6,750
जास्तीत जास्त दर- ₹6,500
सरासरी दर- ₹6,980

मंडी वेमुलावाडा
राज्य तेलंगणा
जात- कापूस (कच्चे)
कमीत कमी दर- ₹7,000
जास्तीत जास्त दर- ₹6,620
सरासरी दर- ₹7,020

मंडी बागासरा
राज्य गुजरात
जात- इतर कापूस
कमीत कमी दर- ₹5,250
जास्तीत जास्त दर- ₹7,475
सरासरी दर- ₹6,362

मंडी भावनगर
राज्य गुजरात
जात- इतर कापूस
कमीत कमी दर- ₹5,400
जास्तीत जास्त दर- ₹7,190
सरासरी दर- ₹6,295

मंडी धोल
राज्य गुजरात
जात- इतर कापूस
कमीत कमी दर- ₹6,000
जास्तीत जास्त दर- ₹7,380
सरासरी दर- ₹6,690

मंडी जांबुसार (कावी)
राज्य गुजरात
जात- इतर कापूस
कमीत कमी दर- ₹6,200
जास्तीत जास्त दर- ₹6,600
सरासरी दर- ₹6,400

मंडी जांबुसार
राज्य गुजरात
जात- इतर कापूस
कमीत कमी दर- ₹6,200
जास्तीत जास्त दर- ₹6,600
सरासरी दर- ₹6,400

मंडी राजकोट
राज्य गुजरात
जात- नर्मदा बीटी कापूस
कमीत कमी दर- ₹5,700
जास्तीत जास्त दर- ₹7,555
सरासरी दर- ₹6,900

मंडी सावरकुंडला
राज्य गुजरात
जात- नर्मदा बीटी कापूस
कमीत कमी दर- ₹6,255
जास्तीत जास्त दर- ₹7,505
सरासरी दर- ₹6,880

मंडी उसिलामपट्टी
राज्य तमिलनाडू
जात- इतर कापूस
कमीत कमी दर- ₹4,300
जास्तीत जास्त दर- ₹4,400
सरासरी दर- ₹4,350

मंडी विक्रवंदी
राज्य तमिलनाडू
जात- इतर कापूस
कमीत कमी दर- ₹6,389
जास्तीत जास्त दर- ₹6,640
सरासरी दर- ₹6,389

मंडी विसागर
राज्य गुजरात
जात- इतर कापूस
कमीत कमी दर- ₹5,000
जास्तीत जास्त दर- ₹7,425
सरासरी दर- ₹6,212

मंडी विसावदर
राज्य गुजरात
जात- इतर कापूस
कमीत कमी दर- ₹5,625
जास्तीत जास्त दर- ₹7,205
सरासरी दर- ₹6,415

मंडी विसावदर
राज्य गुजरात
जात- –
कमीत कमी दर- 5,625
जास्तीत जास्त दर- 7,205
सरासरी दर- 6,415

मंडी ध्रोल
राज्य गुजरात
जात- –
कमीत कमी दर- 6,000
जास्तीत जास्त दर- 7,380
सरासरी दर- 6,690

मंडी परलाखेमुंडी
राज्य ओडिशा
जात- –
कमीत कमी दर- 6,600
जास्तीत जास्त दर- 6,800
सरासरी दर- 6,700

मंडी मूलनूर
राज्य तामिळनाडू
जात- –
कमीत कमी दर- 6,200
जास्तीत जास्त दर- 7,452
सरासरी दर- 6,800

मंडी अमीरगड
राज्य गुजरात
जात- –
कमीत कमी दर- 5,500
जास्तीत जास्त दर- 6,810
सरासरी दर- 6,810

मंडी अमरेली
राज्य गुजरात
जात- –
कमीत कमी दर- 5,250
जास्तीत जास्त दर- 7,425
सरासरी दर- 6,855

मंडी जाम खंबालिया
राज्य गुजरात
जात- –
कमीत कमी दर- 6,500
जास्तीत जास्त दर- 7,250
सरासरी दर- 6,875

मंडी अंतियुर
राज्य तामिळनाडू
जात- –
कमीत कमी दर- 6,516
जास्तीत जास्त दर- 7,069
सरासरी दर- 6,959

मंडी कोडिनार (डोल्लासा)
राज्य गुजरात
जात- –
कमीत कमी दर- 5,985
जास्तीत जास्त दर- 7,285
सरासरी दर- 6,970

मंडी कालावाड
राज्य गुजरात
जात- –
कमीत कमी दर- 6,500
जास्तीत जास्त दर- 7,550
सरासरी दर- 7,025

मंडी तळोद
राज्य गुजरात
जात- –
कमीत कमी दर- 6,900
जास्तीत जास्त दर- 7,165
सरासरी दर- 7,033

मंडी भेषन
राज्य गुजरात
जात- –
कमीत कमी दर- 5,500
जास्तीत जास्त दर- 7,405
सरासरी दर- 7,050

मंडी जामनगर
राज्य गुजरात
जात- –
कमीत कमी दर- 6,575
जास्तीत जास्त दर- 7,750
सरासरी दर- 7,175

मंडी वांकानेर
राज्य गुजरात
जात- –
कमीत कमी दर- 5,500
जास्तीत जास्त दर- 7,350
सरासरी दर- 7,200

मंडी विजापूर(गोज्जरिया)
राज्य गुजरात
जात- इतर
कमीत कमी दर- 7215
जास्तीत जास्त दर- 7215
सरासरी दर- 7215

मंडी हलवड
राज्य गुजरात
जात- इतर
कमीत कमी दर- 6000
जास्तीत जास्त दर- 7450
सरासरी दर- 7250

मंडी बोदीनायकनूर
राज्य तामिळनाडू
जात- इतर
कमीत कमी दर- 7000
जास्तीत जास्त दर- 8200
सरासरी दर- 7600

मंडी ध्राग्रध्रा
राज्य गुजरात
जात- आरसीएच-2
कमीत कमी दर- 6725
जास्तीत जास्त दर- 6725
सरासरी दर- 6725

मंडी थारा
राज्य गुजरात
जात- आरसीएच-2
कमीत कमी दर- 6950
जास्तीत जास्त दर- 7025
सरासरी दर- 6987.5

मंडी महुवा (स्टेशन रोड)
राज्य गुजरात
जात- शंकर 6 (B) 30 मिमी बारीक
कमीत कमी दर- 5425
जास्तीत जास्त दर- 5660
सरासरी दर- 5542.5

मंडी तळेजा
राज्य गुजरात
जात- शंकर 6 (B) 30 मिमी बारीक
कमीत कमी दर- 5500
जास्तीत जास्त दर- 6860
सरासरी दर- 6180

मंडी लिंबडी
राज्य गुजरात
जात- शंकर 6 (B) 30 मिमी बारीक
कमीत कमी दर- 5170
जास्तीत जास्त दर- 7345
सरासरी दर- 6257.5

मंडी धंधुका
राज्य गुजरात
जात- शंकर 6 (B) 30 मिमी बारीक
कमीत कमी दर- 5750
जास्तीत जास्त दर- 7300
सरासरी दर- 6525

मंडी चोटीला
राज्य गुजरात
जात- शंकर 6 (B) 30 मिमी बारीक
कमीत कमी दर- 6000
जास्तीत जास्त दर- 7000
सरासरी दर- 6500

मंडी बोटाड(हद्दड)
राज्य गुजरात
जात- शंकर 6 (B) 30 मिमी बारीक
कमीत कमी दर- 5760
जास्तीत जास्त दर- 7575
सरासरी दर- 6667.5

मंडी बोडेली
राज्य गुजरात
जात- शंकर 6 (B) 30 मिमी बारीक
कमीत कमी दर- 6500
जास्तीत जास्त दर- 7151
सरासरी दर- 6825.5

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *