कापुस बाजार भाव

NEW आजचे देशातील कापूस बाजार भाव 15 फेब्रुवारी 2024 Cotton rate

मंडी रावला
राज्य राजस्थान
जात- American
कमीत कमी दर- ₹4650
जास्तीत जास्त दर- ₹6800
सरासरी दर- ₹5725

मंडी सूरतगढ़
राज्य राजस्थान
जात- American
कमीत कमी दर- ₹4500
जास्तीत जास्त दर- ₹6700
सरासरी दर- ₹6005

मंडी सिवानी
राज्य हरियाणा
जात- American
कमीत कमी दर- ₹6050
जास्तीत जास्त दर- ₹6480
सरासरी दर- ₹6260

मंडी चित्याल
राज्य तेलंगाना
जात- ब्रह्मा
कमीत कमी दर- ₹6620
जास्तीत जास्त दर- ₹6620
सरासरी दर- ₹6620

मंडी इचोदा
राज्य तेलंगाना
जात- ब्रह्मा
कमीत कमी दर- ₹6885
जास्तीत जास्त दर- ₹6920
सरासरी दर- ₹6885

मंडी निर्मल
राज्य तेलंगाना
जात- ब्रह्मा
कमीत कमी दर- ₹6781
जास्तीत जास्त दर- ₹6920
सरासरी दर- ₹6920

मंडी अडोनी
राज्य आंध्र प्रदेश
जात- बन्नी
कमीत कमी दर- ₹5190
जास्तीत जास्त दर- ₹7290
सरासरी दर- ₹6900

मंडी करीमनगर
राज्य तेलंगाना
जात- बिना गिरी हुई
कमीत कमी दर- ₹5859
जास्तीत जास्त दर- ₹6079
सरासरी दर- ₹6001

मंडी खम्माम
राज्य तेलंगाना
जात- बिना गिरी हुई
कमीत कमी दर- ₹5300
जास्तीत जास्त दर- ₹6725
सरासरी दर- ₹6400

मंडी पार्कल
राज्य तेलंगाना
जात- बिना गिरी हुई
कमीत कमी दर- ₹6500
जास्तीत जास्त दर- ₹6550
सरासरी दर- ₹6550

मंडी एनकोर
राज्य तेलंगाना
जात- बिना गिरी हुई
कमीत कमी दर- ₹6300
जास्तीत जास्त दर- ₹6670
सरासरी दर- ₹6630

मंडी आदिलबाद
राज्य तेलंगाना
जात- बिना गिरी हुई
कमीत कमी दर- ₹5528
जास्तीत जास्त दर- ₹6730
सरासरी दर- ₹6730

मंडी जम्मिकुंटा
राज्य तेलंगाना
जात- बिना गिरी हुई
कमीत कमी दर- ₹6100
जास्तीत जास्त दर- ₹6900
सरासरी दर- ₹6750

मंडी बोथ
राज्य तेलंगाना
जात- बिना गिरी हुई
कमीत कमी दर- ₹6370
जास्तीत जास्त दर- ₹6920
सरासरी दर- ₹6920

मंडी वेंमुलावाड़ा
राज्य तेलंगाना
जात- बिना गिरी हुई
कमीत कमी दर- ₹6620
जास्तीत जास्त दर- ₹7020
सरासरी दर- ₹7000

मंडी हालीया
राज्य तेलंगाना
जात- बिना गिरी हुई
कमीत कमी दर- ₹7020
जास्तीत जास्त दर- ₹7020
सरासरी दर- ₹7020

मंडी हिम्मतनगर
राज्य गुजरात
जात- बिना गिरी हुई
कमीत कमी दर- ₹6805
जास्तीत जास्त दर- ₹7410
सरासरी दर- ₹7108

मंडी उमरेद (देशी)
राज्य महाराष्ट्र
जात- देशी
कमीत कमी दर- ₹6500
जास्तीत जास्त दर- ₹6890
सरासरी दर- ₹6700

मंडी अकोला (देशी)
राज्य महाराष्ट्र
जात- देशी
कमीत कमी दर- ₹6930
जास्तीत जास्त दर- ₹7000
सरासरी दर- ₹6965

मंडी देउलगাঁव राजा (देशी)
राज्य महाराष्ट्र
जात- देशी
कमीत कमी दर- ₹6600
जास्तीत जास्त दर- ₹7500
सरासरी दर- ₹7300

मंडी सावनूर (GCH)
राज्य कर्नाटक
जात- GCH
कमीत कमी दर- ₹6290
जास्तीत जास्त दर- ₹7411
सरासरी दर- ₹6676

मंडी मारेगांव (H-4(A) 27mm FIne)
राज्य महाराष्ट्र
जात- H-4(A) 27mm FIne
कमीत कमी दर- ₹6750
जास्तीत जास्त दर- ₹6850
सरासरी दर- ₹6750

मंडी पालिताना (H.B (Ginned))
राज्य गुजरात
जात- H.B (Ginned)
कमीत कमी दर- ₹5000
जास्तीत जास्त दर- ₹7100
सरासरी दर- ₹6050

मंडी पालिताना (H.B (Ginned))
राज्य गुजरात
जात- H.B (Ginned)
कमीत कमी दर- ₹5000
जास्तीत जास्त दर- ₹7100
सरासरी दर- ₹6050

मंडी राजुला (स्थानीय)
राज्य गुजरात
जात- स्थानीय
कमीत कमी दर- ₹4500
जास्तीत जास्त दर- ₹7455
सरासरी दर- ₹5978

मंडी मोरबी (स्थानीय)
राज्य गुजरात
जात- स्थानीय
कमीत कमी दर- ₹6005
जास्तीत जास्त दर- ₹7665
सरासरी दर- ₹6835

मंडी उसीलमपट्टी (MCU 5)
राज्य तमिलनाडु
जात- MCU 5
कमीत कमी दर- ₹4400
जास्तीत जास्त दर- ₹4500
सरासरी दर- ₹4450

मंडी थेनी (MCU 5)
राज्य तमिलनाडु
जात- MCU 5
कमीत कमी दर- ₹5400
जास्तीत जास्त दर- ₹5600
सरासरी दर- ₹5500

मंडी फाजिल्का (Narma BT Cotton)
राज्य पंजाब
जात- Narma BT Cotton
कमीत कमी दर- ₹5600
जास्तीत जास्त दर- ₹6930
सरासरी दर- ₹6600

मंडी राजकोट (Narma BT Cotton)
राज्य गुजरात
जात- Narma BT Cotton
कमीत कमी दर- ₹5550
जास्तीत जास्त दर- ₹7460
सरासरी दर- ₹6750

मंडी सवरकुंडला (Narma BT Cotton)
राज्य गुजरात
जात- Narma BT Cotton
कमीत कमी दर- ₹6255
जास्तीत जास्त दर- ₹7425
सरासरी दर- ₹6840

मंडी उसीलमपट्टी (अन्य)
राज्य तमिलनाडु
जात- अन्य
कमीत कमी दर- ₹4300
जास्तीत जास्त दर- ₹4400
सरासरी दर- ₹4350

मंडी बगासर (अन्य)
राज्य गुजरात
जात- अन्य
कमीत कमी दर- ₹5250
जास्तीत जास्त दर- ₹7500
सरासरी दर- ₹6375

मंडी जंबुसार (अन्य)
राज्य गुजरात
जात- अन्य
कमीत कमी दर- ₹6300
जास्तीत जास्त दर- ₹6500
सरासरी दर- ₹6400

मंडी वीसावदर (अन्य)
राज्य गुजरात
जात- अन्य
कमीत कमी दर- ₹5775
जास्तीत जास्त दर- ₹7205
सरासरी दर- ₹6490

मंडी जंबुसार (कावी)
राज्य गुजरात
जात- अन्य
कमीत कमी दर- ₹6400
जास्तीत जास्त दर- ₹6800
सरासरी दर- ₹6600

मंडी निजार (अन्य)
राज्य गुजरात
जात- अन्य
कमीत कमी दर- ₹6545
जास्तीत जास्त दर- ₹6795
सरासरी दर- ₹6615

मंडी जामनगर (अन्य)
राज्य गुजरात
जात- अन्य
कमीत कमी दर- ₹6450
जास्तीत जास्त दर- ₹7750
सरासरी दर- ₹6675

मंडी परलखेमुंडी (अन्य)
राज्य ओडिशा
जात- अन्य
कमीत कमी दर- ₹6600
जास्तीत जास्त दर- ₹6700
सरासरी दर- ₹6700

मंडी ध्रोल (अन्य)
राज्य गुजरात
जात- अन्य
कमीत कमी दर- ₹6175
जास्तीत जास्त दर- ₹7515
सरासरी दर- ₹6845

मंडी कोडिनार (डोलासा)
राज्य गुजरात
जात- अन्य
कमीत कमी दर- ₹5900
जास्तीत जास्त दर- ₹7220
सरासरी दर- ₹6850

मंडी अमरेली (अन्य)
राज्य गुजरात
जात- अन्य
कमीत कमी दर- ₹5260
जास्तीत जास्त दर- ₹7450
सरासरी दर- ₹6855

मंडी तालोद (अन्य)
राज्य गुजरात
जात- अन्य
कमीत कमी दर- ₹6830
जास्तीत जास्त दर- ₹7160
सरासरी दर- ₹6995

मंडी बबरा (अन्य)
राज्य गुजरात
जात- अन्य
कमीत कमी दर- ₹6000
जास्तीत जास्त दर- ₹7390
सरासरी दर- ₹7090

मंडी हलवद (अन्य)
राज्य गुजरात
जात- अन्य
कमीत कमी दर- ₹6000
जास्तीत जास्त दर- ₹7385
सरासरी दर- ₹7150

मंडी वांकानेर (अन्य)
राज्य गुजरात
जात- अन्य
कमीत कमी दर- ₹5500
जास्तीत जास्त दर- ₹7500
सरासरी दर- ₹7250

मंडी बोडिनयक्कनूर (अन्य)
राज्य तमिलनाडु
जात- अन्य
कमीत कमी दर- ₹7000
जास्तीत जास्त दर- ₹8200
सरासरी दर- ₹7600

मंडी ध्रांगध्रा (RCH-2)
राज्य गुजरात
जात- RCH-2
कमीत कमी दर- ₹6640
जास्तीत जास्त दर- ₹7000
सरासरी दर- ₹6820

मंडी खेड़ब्रह्मा (RCH-2)
राज्य गुजरात
जात- RCH-2
कमीत कमी दर- ₹6525
जास्तीत जास्त दर- ₹7125
सरासरी दर- ₹6825

मंडी थाना (RCH-2)
राज्य गुजरात
जात- RCH-2
कमीत कमी दर- ₹6900
जास्तीत जास्त दर- ₹7000
सरासरी दर- ₹6950

मंडी महुवा (स्टेशन रोड) (शंकर 6 (बी) 30 मिमी FIne)
राज्य गुजरात
जात- शंकर 6 (बी) 30 मिमी FIne
कमीत कमी दर- ₹4755
जास्तीत जास्त दर- ₹6350
सरासरी दर- ₹5555

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *