कापुस बाजार भाव

NEW आजचे देशातील कापूस बाजार भाव 20 फेब्रुवारी 2024 Cotton rate

मंडी विजयनगर
राज्य राजस्थान
जात- कापूस
कमीत कमी दर- 6250
जास्तीत जास्त दर- 7150
सरासरी दर- 6850

मंडी चित्याल
राज्य तेलंगणा
जात- कापूस
कमीत कमी दर- 6620
जास्तीत जास्त दर- 6620
सरासरी दर- 6620

मंडी निर्मल
राज्य तेलंगणा
जात- कापूस
कमीत कमी दर- 6781
जास्तीत जास्त दर- 6885
सरासरी दर- 6885

मंडी इचोडा
राज्य तेलंगणा
जात- कापूस
कमीत कमी दर- 6920
जास्तीत जास्त दर- 6920
सरासरी दर- 6920

मंडी भैंसा
राज्य तेलंगणा
जात- कापूस (न न केलेले)
कमीत कमी दर- 6400
जास्तीत जास्त दर- 6950
सरासरी दर- 6800

मंडी आदिलाबाद
राज्य तेलंगणा
जात- कापूस (न न केलेले)
कमीत कमी दर- 5727
जास्तीत जास्त दर- 6900
सरासरी दर- 6900

मंडी बुर्गमपाडू
राज्य तेलंगणा
जात- कापूस (न न केलेले)
कमीत कमी दर- 6800
जास्तीत जास्त दर- 7020
सरासरी दर- 6900

मंडी वेमुलवाडा
राज्य तेलंगणा
जात- कापूस (न न केलेले)
कमीत कमी दर- 6620
जास्तीत जास्त दर- 7020
सरासरी दर- 7000

मंडी हलिया
राज्य तेलंगणा
जात- कापूस (न न केलेले)
कमीत कमी दर- 7020
जास्तीत जास्त दर- 7020
सरासरी दर- 7020

मंडी उमरेड
राज्य महाराष्ट्र
जात- कापूस
कमीत कमी दर- 6500
जास्तीत जास्त दर- 7040
सरासरी दर- 6810

मंडी धोराजी
राज्य गुजरात
जात- कापूस HB (बिनधास्त)
कमीत कमी दर- 6005
जास्तीत जास्त दर- 7380
सरासरी दर- 7105

मंडी राजुला
राज्य गुजरात
जात- कापूस स्थानिक
कमीत कमी दर- 5055
जास्तीत जास्त दर- 7725
सरासरी दर- 6390

मंडी उसीलामपट्टी
राज्य तामिळनाडू
जात- कापूस MCU 5U
कमीत कमी दर- 4400
जास्तीत जास्त दर- 4500
सरासरी दर- 4450

मंडी थेनी
राज्य तामिळनाडू
जात- कापूस MCU 5
कमीत कमी दर- 5800
जास्तीत जास्त दर- 6000
सरासरी दर- 5900

मंडी उसीलामपट्टी
राज्य तामिळनाडू
जात- कापूस इतर
कमीत कमी दर- 4300
जास्तीत जास्त दर- 4400
सरासरी दर- 4350

मंडी जंबुसर (कावी)
राज्य गुजरात
जात- कापूस इतर
कमीत कमी दर- 6000
जास्तीत जास्त दर- 6400
सरासरी दर- 6200

मंडी जंबुसर
राज्य गुजरात
जात- कापूस इतर
कमीत कमी दर- 6100
जास्तीत जास्त दर- 6500
सरासरी दर- 6300

मंडी बगसरा
राज्य गुजरात
जात- कापूस इतर
कमीत कमी दर- 5250
जास्तीत जास्त दर- 7500
सरासरी दर- 6375

मंडी परलाखेमुंडी
राज्य ओडिशा
जात- कापूस इतर
कमीत कमी दर- 6600
जास्तीत जास्त दर- 6700
सरासरी दर- 6700

मंडी मूलनूर
राज्य तामिळनाडू
जात- कापूस इतर
कमीत कमी दर- 6200
जास्तीत जास्त दर- 7452
सरासरी दर- 6800

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *