टोमॅटो बाजार भाव

NEW आजचे टोमॅटो बाजार भाव 21 फेब्रुवारी 2024 tomato rate

कोल्हापूर
शेतमाल: टोमॅटो
जात: —
आवक: 292
कमीत कमी दर: 500
जास्तीत जास्त दर: 2000
सर्वसाधारण दर: 1300

पुणे-मांजरी
शेतमाल: टोमॅटो
जात: —
आवक: 417
कमीत कमी दर: 1800
जास्तीत जास्त दर: 2700
सर्वसाधारण दर: 2300

छत्रपती संभाजीनगर
शेतमाल: टोमॅटो
जात: —
आवक: 118
कमीत कमी दर: 1200
जास्तीत जास्त दर: 2300
सर्वसाधारण दर: 1750

पाटन
शेतमाल: टोमॅटो
जात: —
आवक: 30
कमीत कमी दर: 1400
जास्तीत जास्त दर: 1800
सर्वसाधारण दर: 1600

संगमनेर
शेतमाल: टोमॅटो
जात: —
आवक: 20
कमीत कमी दर: 500
जास्तीत जास्त दर: 1500
सर्वसाधारण दर: 1000

मंचर
शेतमाल: टोमॅटो
जात: —
आवक: 1
कमीत कमी दर: 2000
जास्तीत जास्त दर: 3600
सर्वसाधारण दर: 2800

श्रीरामपूर
शेतमाल: टोमॅटो
जात: —
आवक: 13
कमीत कमी दर: 1000
जास्तीत जास्त दर: 2000
सर्वसाधारण दर: 1500

सातारा
शेतमाल: टोमॅटो
जात: —
आवक: 69
कमीत कमी दर: 1000
जास्तीत जास्त दर: 2000
सर्वसाधारण दर: 1500

राहता
शेतमाल: टोमॅटो
जात: —
आवक: 31
कमीत कमी दर: 500
जास्तीत जास्त दर: 1500
सर्वसाधारण दर: 1000

हिंगणा
शेतमाल: टोमॅटो
जात: —
आवक: 50
कमीत कमी दर: 1000
जास्तीत जास्त दर: 1500
सर्वसाधारण दर: 1250

पंढरपूर
शेतमाल: टोमॅटो
जात: हायब्रीड
आवक: 9
कमीत कमी दर: 200
जास्तीत जास्त दर: 1800
सर्वसाधारण दर: 1000

कळमेश्वर
शेतमाल: टोमॅटो
जात: हायब्रीड
आवक: 21
कमीत कमी दर: 2015
जास्तीत जास्त दर: 2500
सर्वसाधारण दर: 2325

रामटेक
शेतमाल: टोमॅटो
जात: हायब्रीड
आवक: 54
कमीत कमी दर: 1000
जास्तीत जास्त दर: 1400
सर्वसाधारण दर: 1200

अकलुज
शेतमाल: टोमॅटो
जात: लोकल
आवक: 27
कमीत कमी दर: 1000
जास्तीत जास्त दर: 1800
सर्वसाधारण दर: 1500

अमरावती- फळ आणि भाजीपाला
शेतमाल: टोमॅटो
जात: लोकल
आवक: 138
कमीत कमी दर: 1200
जास्तीत जास्त दर: 1600
सर्वसाधारण दर: 1400

पुणे
शेतमाल: टोमॅटो
जात: लोकल
आवक: 1625
कमीत कमी दर: 1000
जास्तीत जास्त दर: 2000
सर्वसाधारण दर: 1500

पुणे -पिंपरी
शेतमाल: टोमॅटो
जात: लोकल
आवक: 20
कमीत कमी दर: 1500
जास्तीत जास्त दर: 2000
सर्वसाधारण दर: 1750

नागपूर
शेतमाल: टोमॅटो
जात: लोकल
आवक: 700
कमीत कमी दर: 1200
जास्तीत जास्त दर: 1500
सर्वसाधारण दर: 1425

वडगाव पेठ
शेतमाल: टोमॅटो
जात: लोकल
आवक: 130
कमीत कमी दर: 1000
जास्तीत जास्त दर: 1500
सर्वसाधारण दर: 1200

वाई
शेतमाल: टोमॅटो
जात: लोकल
आवक: 80
कमीत कमी दर: 1000
जास्तीत जास्त दर: 2000
सर्वसाधारण दर: 1500

मंगळवेढा
शेतमाल: टोमॅटो
जात: लोकल
आवक: 82
कमीत कमी दर: 200
जास्तीत जास्त दर: 1500
सर्वसाधारण दर: 1200

कामठी
शेतमाल: टोमॅटो
जात: लोकल
आवक: 35
कमीत कमी दर: 1000
जास्तीत जास्त दर: 2000
सर्वसाधारण दर: 1500

मुंबई
शेतमाल: टोमॅटो
जात: नं. १
आवक: 2687
कमीत कमी दर: 2000
जास्तीत जास्त दर: 2400
सर्वसाधारण दर: 2200

सोलापूर
शेतमाल: टोमॅटो
जात: वैशाली
आवक: 183
कमीत कमी दर: 400
जास्तीत जास्त दर: 1700
सर्वसाधारण दर: 1000

जळगाव
शेतमाल: टोमॅटो
जात: वैशाली
आवक: 115
कमीत कमी दर: 700
जास्तीत जास्त दर: 1000
सर्वसाधारण दर: 800

नागपूर
शेतमाल: टोमॅटो
जात: वैशाली
आवक: 500
कमीत कमी दर: 1500
जास्तीत जास्त दर: 2000
सर्वसाधारण दर: 1875

कराड
शेतमाल: टोमॅटो
जात: वैशाली
आवक: 69
कमीत कमी दर: 1000
जास्तीत जास्त दर: 2000
सर्वसाधारण दर: 2000

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *