टोमॅटो बाजार भाव

NEW आजचे टोमॅटो बाजार भाव 16 जानेवारी 2024 tomato rate

छत्रपती संभाजीनगर
शेतमाल: टोमॅटो
जात: —
आवक: 52
कमीत कमी दर: 1000
जास्तीत जास्त दर: 1600
सर्वसाधारण दर: 1300

पाटन
शेतमाल: टोमॅटो
जात: —
आवक: 9
कमीत कमी दर: 1500
जास्तीत जास्त दर: 2000
सर्वसाधारण दर: 1750

खेड-चाकण
शेतमाल: टोमॅटो
जात: —
आवक: 240
कमीत कमी दर: 1000
जास्तीत जास्त दर: 2000
सर्वसाधारण दर: 1500

सातारा
शेतमाल: टोमॅटो
जात: —
आवक: 65
कमीत कमी दर: 1500
जास्तीत जास्त दर: 2500
सर्वसाधारण दर: 2000

पलूस
शेतमाल: टोमॅटो
जात: —
आवक: 18
कमीत कमी दर: 1500
जास्तीत जास्त दर: 2000
सर्वसाधारण दर: 1800

राहता
शेतमाल: टोमॅटो
जात: —
आवक: 24
कमीत कमी दर: 1800
जास्तीत जास्त दर: 3000
सर्वसाधारण दर: 2400

कल्याण
शेतमाल: टोमॅटो
जात: हायब्रीड
आवक: 3
कमीत कमी दर: 1600
जास्तीत जास्त दर: 2200
सर्वसाधारण दर: 1900

कळमेश्वर
शेतमाल: टोमॅटो
जात: हायब्रीड
आवक: 20
कमीत कमी दर: 1105
जास्तीत जास्त दर: 1500
सर्वसाधारण दर: 1325

अमरावती- फळ आणि भाजीपाला
शेतमाल: टोमॅटो
जात: लोकल
आवक: 138
कमीत कमी दर: 1200
जास्तीत जास्त दर: 1400
सर्वसाधारण दर: 1300

पुणे
शेतमाल: टोमॅटो
जात: लोकल
आवक: 2084
कमीत कमी दर: 1000
जास्तीत जास्त दर: 2200
सर्वसाधारण दर: 1600

पुणे- खडकी
शेतमाल: टोमॅटो
जात: लोकल
आवक: 13
कमीत कमी दर: 1100
जास्तीत जास्त दर: 1500
सर्वसाधारण दर: 1300

पुणे -पिंपरी
शेतमाल: टोमॅटो
जात: लोकल
आवक: 10
कमीत कमी दर: 2000
जास्तीत जास्त दर: 2200
सर्वसाधारण दर: 2100

पुणे-मोशी
शेतमाल: टोमॅटो
जात: लोकल
आवक: 290
कमीत कमी दर: 1000
जास्तीत जास्त दर: 1500
सर्वसाधारण दर: 1250

पेन
शेतमाल: टोमॅटो
जात: लोकल
आवक: 285
कमीत कमी दर: 2200
जास्तीत जास्त दर: 2400
सर्वसाधारण दर: 2200

कामठी
शेतमाल: टोमॅटो
जात: लोकल
आवक: 52
कमीत कमी दर: 600
जास्तीत जास्त दर: 1000
सर्वसाधारण दर: 800

पनवेल
शेतमाल: टोमॅटो
जात: नं. १
आवक: 597
कमीत कमी दर: 2000
जास्तीत जास्त दर: 2200
सर्वसाधारण दर: 2100

मुंबई
शेतमाल: टोमॅटो
जात: नं. १
आवक: 1323
कमीत कमी दर: 1600
जास्तीत जास्त दर: 2000
सर्वसाधारण दर: 1800

इस्लामपूर
शेतमाल: टोमॅटो
जात: नं. १
आवक: 12
कमीत कमी दर: 800
जास्तीत जास्त दर: 1000
सर्वसाधारण दर: 900

सोलापूर
शेतमाल: टोमॅटो
जात: वैशाली
आवक: 245
कमीत कमी दर: 400
जास्तीत जास्त दर: 1000
सर्वसाधारण दर: 800

जळगाव
शेतमाल: टोमॅटो
जात: वैशाली
आवक: 60
कमीत कमी दर: 1000
जास्तीत जास्त दर: 1500
सर्वसाधारण दर: 1200

कराड
शेतमाल: टोमॅटो
जात: वैशाली
आवक: 51
कमीत कमी दर: 500
जास्तीत जास्त दर: 1200
सर्वसाधारण दर: 1200

भुसावळ
शेतमाल: टोमॅटो
जात: वैशाली
आवक: 23
कमीत कमी दर: 800
जास्तीत जास्त दर: 1200
सर्वसाधारण दर: 1000

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *