कापुस बाजार भाव

NEW आजचे गुजरात राज्यातील कापूस बाजार भाव 19 फेब्रुवारी 2024 Cotton rate

मंडी जुनागड
राज्य गुजरात
जात- कापूस (न न केलेले)
कमीत कमी दर- 5,000
जास्तीत जास्त दर- 6,175
सरासरी दर- 5,750

मंडी हिमतनगर
राज्य गुजरात
जात- कापूस (न न केलेले)
कमीत कमी दर- 6,730
जास्तीत जास्त दर- 7,500
सरासरी दर- 7,115

मंडी जेतपूर (जि. राजकोट)
राज्य गुजरात
जात- कापूस (न न केलेले)
कमीत कमी दर- 5,925
जास्तीत जास्त दर- 7,555
सरासरी दर- 7,250

मंडी धोराजी
राज्य गुजरात
जात- HB (बिनधास्त)
कमीत कमी दर- 6,105
जास्तीत जास्त दर- 7,305
सरासरी दर- 6,730

मंडी धरी
राज्य गुजरात
जात- स्थानिक
कमीत कमी दर- 5,200
जास्तीत जास्त दर- 7,505
सरासरी दर- 6,575

मंडी मोरबी
राज्य गुजरात
जात- स्थानिक
कमीत कमी दर- 6,000
जास्तीत जास्त दर- 7,760
सरासरी दर- 6,875

मंडी राजकोट
राज्य गुजरात
जात- नर्म बीटी कापूस
कमीत कमी दर- 6,250
जास्तीत जास्त दर- 7,770
सरासरी दर- 7,025

मंडी जंबुसर
राज्य गुजरात
जात- इतर
कमीत कमी दर- 6,000
जास्तीत जास्त दर- 6,400
सरासरी दर- 6,200

मंडी बगसरा
राज्य गुजरात
जात- इतर
कमीत कमी दर- 5,250
जास्तीत जास्त दर- 7,500
सरासरी दर- 6,375

मंडी जंबुसर (कावी)
राज्य गुजरात
जात- इतर
कमीत कमी दर- 6,200
जास्तीत जास्त दर- 6,600
सरासरी दर- 6,400

मंडी विसावदर
राज्य गुजरात
जात- इतर
कमीत कमी दर- 5,605
जास्तीत जास्त दर- 7,305
सरासरी दर- 6,455

मंडी जाम खंबालिया
राज्य देवभूमी द्वारका
जात- इतर
कमीत कमी दर- 6,000
जास्तीत जास्त दर- 7,260
सरासरी दर- 6,500

मंडी भावनगर
राज्य गुजरात
जात- इतर
कमीत कमी दर- 5,660
जास्तीत जास्त दर- 7,460
सरासरी दर- 6,560

मंडी व्हिस्नगर
राज्य गुजरात
जात- इतर
कमीत कमी दर- 5,750
जास्तीत जास्त दर- 7,660
सरासरी दर- 6,705

मंडी अमरेली
राज्य गुजरात
जात- इतर
कमीत कमी दर- 4,910
जास्तीत जास्त दर- 7,630
सरासरी दर- 6,860

मंडी कोडिनार(डोल्लासा)
राज्य जुनागढ
जात- इतर
कमीत कमी दर- 5,700
जास्तीत जास्त दर- 7,135
सरासरी दर- 6,900

मंडी जामनगर
राज्य गुजरात
जात- कापूस (इतर)
कमीत कमी दर- 6,600
जास्तीत जास्त दर- 7,850
सरासरी दर- 6,975

मंडी ध्रोल
राज्य गुजरात
जात- कापूस (इतर)
कमीत कमी दर- 6,375
जास्तीत जास्त दर- 7,625
सरासरी दर- 7,000

मंडी तळोद
राज्य गुजरात
जात- कापूस (इतर)
कमीत कमी दर- 6,825
जास्तीत जास्त दर- 7,240
सरासरी दर- 7,033

मंडी बाबरा
राज्य गुजरात
जात- कापूस (इतर)
कमीत कमी दर- 6,250
जास्तीत जास्त दर- 7,555
सरासरी दर- 7,110

मंडी वांकानेर
राज्य गुजरात
जात- कापूस (इतर)
कमीत कमी दर- 5,500
जास्तीत जास्त दर- 7,455
सरासरी दर- 7,200

मंडी भेसन
राज्य गुजरात
जात- कापूस (इतर)
कमीत कमी दर- 5,750
जास्तीत जास्त दर- 7,505
सरासरी दर- 7,250

मंडी हलवड
राज्य गुजरात
जात- कापूस (इतर)
कमीत कमी दर- 6,250
जास्तीत जास्त दर- 7,550
सरासरी दर- 7,300

मंडी खेडब्रह्मा
राज्य गुजरात
जात- कापूस (आरसीएच-2)
कमीत कमी दर- 6,605
जास्तीत जास्त दर- 7,125
सरासरी दर- 6,865

मंडी ध्रांगध्रा
राज्य गुजरात
जात- कापूस (आरसीएच-2)
कमीत कमी दर- 6,790
जास्तीत जास्त दर- 7,070
सरासरी दर- 6,930

मंडी थारा
राज्य गुजरात
जात- कापूस (आरसीएच-2)
कमीत कमी दर- 6,800
जास्तीत जास्त दर- –
सरासरी दर- –

मंडी महुवा (स्टेशन रोड)
राज्य गुजरात
जात- कापूस (शंकर 6 (B) 30 मिमी बारीक)
कमीत कमी दर- 4,500
जास्तीत जास्त दर- 7,020
सरासरी दर- 5,760

मंडी लिम्डी
राज्य गुजरात
जात- कापूस (शंकर 6 (B) 30 मिमी बारीक)
कमीत कमी दर- 5,550
जास्तीत जास्त दर- 7,500
सरासरी दर- 6,525

मंडी तळेजा
राज्य गुजरात
जात- कापूस (शंकर 6 (B) 30 मिमी बारीक)
कमीत कमी दर- 5,850
जास्तीत जास्त दर- 7,205
सरासरी दर- 6,530

मंडी काडी (काडी कापूस यार्ड)
राज्य गुजरात
जात- कापूस (शंकर 6 (B) 30 मिमी बारीक)
कमीत कमी दर- 6,025
जास्तीत जास्त दर- 7,130
सरासरी दर- 6,800

मंडी सायला
राज्य गुजरात
जात- कापूस (शंकर 6 (B) 30 मिमी बारीक)
कमीत कमी दर- 6,620
जास्तीत जास्त दर- 7,100
सरासरी दर- 6,860

मंडी धंधुका
राज्य गुजरात
जात- कापूस (शंकर 6 (B) 30 मिमी बारीक)
कमीत कमी दर- 6,370
जास्तीत जास्त दर- 7,410
सरासरी दर- 6,890

मंडी जसदण
राज्य राजकोट
जात- कापूस (शंकर 6 (B) 30 मिमी बारीक)
कमीत कमी दर- 6,250
जास्तीत जास्त दर- 7,350
सरासरी दर- 6,900

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *