कापुस बाजार भाव

NEW आजचे गुजरात राज्यातील कापूस बाजार भाव 23 फेब्रुवारी 2024 Cotton rate

मंडी मतनगर
राज्य गुजरात
जात- कापूस (न न केलेले)
कमीत कमी दर- 6755
जास्तीत जास्त दर- 7645
सरासरी दर- 7200

मंडी धोराजी
राज्य गुजरात
जात- HB (बिनधास्त)
कमीत कमी दर- 5780
जास्तीत जास्त दर- 7280
सरासरी दर- 6905

मंडी राजुला
राज्य गुजरात
जात- स्थानिक
कमीत कमी दर- 5000
जास्तीत जास्त दर- 7345
सरासरी दर- 6173

मंडी धारी
राज्य गुजरात
जात- स्थानिक
कमीत कमी दर- 5680
जास्तीत जास्त दर- 7475
सरासरी दर- 6805

मंडी मोरबी
राज्य गुजरात
जात- स्थानिक
कमीत कमी दर- 6200
जास्तीत जास्त दर- 7700
सरासरी दर- 6950

मंडी राजकोट
राज्य गुजरात
जात- नर्म बीटी कापूस
कमीत कमी दर- 6500
जास्तीत जास्त दर- 7705
सरासरी दर- 7075

मंडी जंबुसर
राज्य गुजरात
जात- इतर
कमीत कमी दर- 6000
जास्तीत जास्त दर- 6400
सरासरी दर- 6200

मंडी जंबुसर (कावी)
राज्य गुजरात
जात- इतर
कमीत कमी दर- 6200
जास्तीत जास्त दर- 6600
सरासरी दर- 6400

मंडी विसावदर
राज्य गुजरात
जात- इतर
कमीत कमी दर- 5710
जास्तीत जास्त दर- 7180
सरासरी दर- 6445

मंडी ध्रोळ
राज्य गुजरात
जात- इतर
कमीत कमी दर- 6000
जास्तीत जास्त दर- 7750
सरासरी दर- 6875

मंडी भेषन
राज्य गुजरात
जात- इतर
कमीत कमी दर- 6000
जास्तीत जास्त दर- 7430
सरासरी दर- 7105

मंडी निझर
राज्य गुजरात
जात- इतर
कमीत कमी दर- 7002
जास्तीत जास्त दर- 7205
सरासरी दर- 7115

मंडी वाँकानेर
राज्य गुजरात
जात- इतर
कमीत कमी दर- 6000
जास्तीत जास्त दर- 7430
सरासरी दर- 7250

मंडी हलवड
राज्य गुजरात
जात- इतर
कमीत कमी दर- 6500
जास्तीत जास्त दर- 7510
सरासरी दर- 7300

मंडी ध्राग्रध्रा
राज्य गुजरात
जात- आरसीएच-2
कमीत कमी दर- 5760
जास्तीत जास्त दर- 6750
सरासरी दर- 6255

मंडी थारा
राज्य गुजरात
जात- आरसीएच-2
कमीत कमी दर- 5800
जास्तीत जास्त दर- 6950
सरासरी दर- 6375

मंडी खेडब्रह्मा
राज्य गुजरात
जात- आरसीएच-2
कमीत कमी दर- 6750
जास्तीत जास्त दर- 7300
सरासरी दर- 7025

मंडी महुवा (स्टेशन रोड)
राज्य गुजरात
जात- शंकर 6 (B) 30 मिमी बारीक
कमीत कमी दर- 6175
जास्तीत जास्त दर- 6960
सरासरी दर- 6570

मंडी चोटीला
राज्य गुजरात
जात- शंकर 6 (B) 30 मिमी बारीक
कमीत कमी दर- 6000
जास्तीत जास्त दर- 7000
सरासरी दर- 6620

मंडी उना
राज्य गुजरात
जात- शंकर 6 (B) 30 मिमी बारीक
कमीत कमी दर- 6000
जास्तीत जास्त दर- 7375
सरासरी दर- 6950

मंडी जसदन (विछिया)
राज्य गुजरात
जात- शंकर 6 (B) 30 मिमी बारीक
कमीत कमी दर- 6500
जास्तीत जास्त दर- 7600
सरासरी दर- 6950

मंडी लिंबडी
राज्य गुजरात
जात- शंकर 6 (B) 30 मिमी बारीक
कमीत कमी दर- 6625
जास्तीत जास्त दर- 7625
सरासरी दर- 7125

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *