कापुस बाजार भाव

NEW आजचे गुजरात राज्यातील कापूस बाजार भाव 22 फेब्रुवारी 2024 Cotton rate

मंडी धारी
राज्य गुजरात
जात- स्थानिक
कमीत कमी दर- 5750
जास्तीत जास्त दर- 7085
सरासरी दर- 6375

मंडी बोडेली (हडोद)
राज्य गुजरात
जात- Shanker 6 (B) 30mm FIne
कमीत कमी दर- 6920
जास्तीत जास्त दर- 6920
सरासरी दर- 6920

मंडी जाम खांबलिया
राज्य गुजरात
जात- इतर
कमीत कमी दर- 6500
जास्तीत जास्त दर- 7290
सरासरी दर- 6750

मंडी हलवड
राज्य गुजरात
जात- इतर
कमीत कमी दर- 6500
जास्तीत जास्त दर- 7585
सरासरी दर- 7300

मंडी सायला
राज्य गुजरात
जात- Shanker 6 (B) 30mm FIne
कमीत कमी दर- 6620
जास्तीत जास्त दर- 7100
सरासरी दर- 6860

मंडी खेडब्रह्मा
राज्य गुजरात
जात- RCH-2
कमीत कमी दर- 6750
जास्तीत जास्त दर- 7375
सरासरी दर- 7063

मंडी राजुला
राज्य गुजरात
जात- स्थानिक
कमीत कमी दर- 5000
जास्तीत जास्त दर- 7240
सरासरी दर- 6120

मंडी जेटपूर (जि. राजकोट)
राज्य गुजरात
जात- Cotton (Unginned)
कमीत कमी दर- 5400
जास्तीत जास्त दर- 7555
सरासरी दर- 7250

मंडी धांढुका
राज्य गुजरात
जात- Shanker 6 (B) 30mm FIne
कमीत कमी दर- 5400
जास्तीत जास्त दर- 7365
सरासरी दर- 6380

मंडी जामनगर
राज्य गुजरात
जात- इतर
कमीत कमी दर- 6675
जास्तीत जास्त दर- 7875
सरासरी दर- 7275

मंडी तालोद
राज्य गुजरात
जात- इतर
कमीत कमी दर- 6255
जास्तीत जास्त दर- 7350
सरासरी दर- 6803

मंडी जांबूसार
राज्य गुजरात
जात- इतर
कमीत कमी दर- 6100
जास्तीत जास्त दर- 6500
सरासरी दर- 6300

मंडी महुवा (स्टेशन रोड)
राज्य गुजरात
जात- Shanker 6 (B) 30mm FIne
कमीत कमी दर- 5700
जास्तीत जास्त दर- 6860
सरासरी दर- 6280

मंडी चोटिला
राज्य गुजरात
जात- Shanker 6 (B) 30mm FIne
कमीत कमी दर- 6000
जास्तीत जास्त दर- 7000
सरासरी दर- 6620

मंडी कोडिनार (डोलासा)
राज्य गुजरात
जात- इतर
कमीत कमी दर- 5900
जास्तीत जास्त दर- 7265
सरासरी दर- 6950

मंडी जंबूसर (कावी)
राज्य गुजरात
जात- इतर
कमीत कमी दर- 6200
जास्तीत जास्त दर- 6600
सरासरी दर- 6400

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *