कापुस बाजार भाव

NEW आजचे गुजरात राज्यातील कापूस बाजार भाव 20 फेब्रुवारी 2024 Cotton rate

मंडी धोराजी
राज्य गुजरात
जात- कापूस HB (बिनधास्त)
कमीत कमी दर- 6005
जास्तीत जास्त दर- 7380
सरासरी दर- 7105

मंडी राजुला
राज्य गुजरात
जात- कापूस स्थानिक
कमीत कमी दर- 5055
जास्तीत जास्त दर- 7725
सरासरी दर- 6390

मंडी जंबुसर (कावी)
राज्य गुजरात
जात- कापूस इतर
कमीत कमी दर- 6000
जास्तीत जास्त दर- 6400
सरासरी दर- 6200

मंडी जंबुसर
राज्य गुजरात
जात- कापूस इतर
कमीत कमी दर- 6100
जास्तीत जास्त दर- 6500
सरासरी दर- 6300

मंडी बगसरा
राज्य गुजरात
जात- कापूस इतर
कमीत कमी दर- 5250
जास्तीत जास्त दर- 7500
सरासरी दर- 6375

मंडी ध्रोळ
राज्य गुजरात
जात- कापूस इतर
कमीत कमी दर- 6400
जास्तीत जास्त दर- 7650
सरासरी दर- 7025

मंडी वडोदरा (बडोदा)
राज्य गुजरात
जात- कापूस शंकर 6 (B) 30 मिमी बारीकबोडेली
कमीत कमी दर- 6801
जास्तीत जास्त दर- 7291
सरासरी दर- 7046

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *