कापुस बाजार भाव

NEW आजचे कापूस बाजार भाव 21 फेब्रुवारी 2024 Cotton rate

अमरावती
शेतमाल: कापूस
जात: —
आवक: 79
कमीत कमी दर: 6700
जास्तीत जास्त दर: 6800
सर्वसाधारण दर: 6750

भद्रावती
शेतमाल: कापूस
जात: —
आवक: 430
कमीत कमी दर: 6500
जास्तीत जास्त दर: 7050
सर्वसाधारण दर: 6775

पारशिवनी
शेतमाल: कापूस
जात: एच-४ – मध्यम स्टेपल
आवक: 667
कमीत कमी दर: 6600
जास्तीत जास्त दर: 6825
सर्वसाधारण दर: 6725

अकोला
शेतमाल: कापूस
जात: लोकल
आवक: 92
कमीत कमी दर: 6930
जास्तीत जास्त दर: 7030
सर्वसाधारण दर: 6980

अकोला (बोरगावमंजू)
शेतमाल: कापूस
जात: लोकल
आवक: 149
कमीत कमी दर: 7100
जास्तीत जास्त दर: 7400
सर्वसाधारण दर: 7250

उमरेड
शेतमाल: कापूस
जात: लोकल
आवक: 335
कमीत कमी दर: 6500
जास्तीत जास्त दर: 7000
सर्वसाधारण दर: 6800

देउळगाव राजा
शेतमाल: कापूस
जात: लोकल
आवक: 3500
कमीत कमी दर: 6400
जास्तीत जास्त दर: 7500
सर्वसाधारण दर: 7250

वरोरा-माढेली
शेतमाल: कापूस
जात: लोकल
आवक: 600
कमीत कमी दर: 6500
जास्तीत जास्त दर: 7075
सर्वसाधारण दर: 6750

नेर परसोपंत
शेतमाल: कापूस
जात: लोकल
आवक: 13
कमीत कमी दर: 5250
जास्तीत जास्त दर: 5250
सर्वसाधारण दर: 5250

काटोल
शेतमाल: कापूस
जात: लोकल
आवक: 190
कमीत कमी दर: 6600
जास्तीत जास्त दर: 6850
सर्वसाधारण दर: 6700

हिंगणघाट
शेतमाल: कापूस
जात: मध्यम स्टेपल
आवक: 9000
कमीत कमी दर: 6000
जास्तीत जास्त दर: 7345
सर्वसाधारण दर: 6500

यावल
शेतमाल: कापूस
जात: मध्यम स्टेपल
आवक: 248
कमीत कमी दर: 6070
जास्तीत जास्त दर: 6650
सर्वसाधारण दर: 6310

पुलगाव
शेतमाल: कापूस
जात: मध्यम स्टेपल
आवक: 6700
कमीत कमी दर: 5500
जास्तीत जास्त दर: 7500
सर्वसाधारण दर: 7050

सिंदी(सेलू)
शेतमाल: कापूस
जात: मध्यम स्टेपल
आवक: 2640
कमीत कमी दर: 6500
जास्तीत जास्त दर: 7340
सर्वसाधारण दर: 7250

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *