कांदा बाजार भाव

NEW आजचे कांदा बाजार भाव 20 फेब्रुवारी 2024 Kanda Bazar bhav

कोल्हापूर
शेतमाल: कांदा
जात: —
आवक: 3417
कमीत कमी दर: 700
जास्तीत जास्त दर: 2500
सर्वसाधारण दर: 1600

अकोला
शेतमाल: कांदा
जात: —
आवक: 240
कमीत कमी दर: 1200
जास्तीत जास्त दर: 2000
सर्वसाधारण दर: 1600

छत्रपती संभाजीनगर
शेतमाल: कांदा
जात: —
आवक: 1135
कमीत कमी दर: 800
जास्तीत जास्त दर: 2000
सर्वसाधारण दर: 1400

मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट
शेतमाल: कांदा
जात: —
आवक: 9707
कमीत कमी दर: 1500
जास्तीत जास्त दर: 2200
सर्वसाधारण दर: 1850

खेड-चाकण
शेतमाल: कांदा
जात: —
आवक: 400
कमीत कमी दर: 1500
जास्तीत जास्त दर: 1800
सर्वसाधारण दर: 1650

सातारा
शेतमाल: कांदा
जात: —
आवक: 103
कमीत कमी दर: 1500
जास्तीत जास्त दर: 2200
सर्वसाधारण दर: 1800

राहता
शेतमाल: कांदा
जात: —
आवक: 332
कमीत कमी दर: 300
जास्तीत जास्त दर: 2100
सर्वसाधारण दर: 1300

जुन्नर -आळेफाटा
शेतमाल: कांदा
जात: चिंचवड
आवक: 4335
कमीत कमी दर: 1000
जास्तीत जास्त दर: 3010
सर्वसाधारण दर: 1600

सोलापूर
शेतमाल: कांदा
जात: लाल
आवक: 7819
कमीत कमी दर: 300
जास्तीत जास्त दर: 3300
सर्वसाधारण दर: 1900

येवला -आंदरसूल
शेतमाल: कांदा
जात: लाल
आवक: 5000
कमीत कमी दर: 350
जास्तीत जास्त दर: 1900
सर्वसाधारण दर: 1675

अमरावती- फळ आणि भाजीपाला
शेतमाल: कांदा
जात: लाल
आवक: 618
कमीत कमी दर: 400
जास्तीत जास्त दर: 1900
सर्वसाधारण दर: 1150

लासलगाव
शेतमाल: कांदा
जात: लाल
आवक: 8347
कमीत कमी दर: 800
जास्तीत जास्त दर: 1952
सर्वसाधारण दर: 1650

लासलगाव – विंचूर
शेतमाल: कांदा
जात: लाल
आवक: 10300
कमीत कमी दर: 900
जास्तीत जास्त दर: 1901
सर्वसाधारण दर: 1650

जळगाव
शेतमाल: कांदा
जात: लाल
आवक: 1082
कमीत कमी दर: 500
जास्तीत जास्त दर: 1875
सर्वसाधारण दर: 1187

मालेगाव-मुंगसे
शेतमाल: कांदा
जात: लाल
आवक: 5000
कमीत कमी दर: 860
जास्तीत जास्त दर: 1840
सर्वसाधारण दर: 1550

नागपूर
शेतमाल: कांदा
जात: लाल
आवक: 1000
कमीत कमी दर: 1800
जास्तीत जास्त दर: 2500
सर्वसाधारण दर: 2325

नंदूरबार
शेतमाल: कांदा
जात: लाल
आवक: 54
कमीत कमी दर: 1600
जास्तीत जास्त दर: 1900
सर्वसाधारण दर: 1700

सिन्नर
शेतमाल: कांदा
जात: लाल
आवक: 1140
कमीत कमी दर: 300
जास्तीत जास्त दर: 1936
सर्वसाधारण दर: 1750

सिन्नर – नायगाव
शेतमाल: कांदा
जात: लाल
आवक: 232
कमीत कमी दर: 500
जास्तीत जास्त दर: 2000
सर्वसाधारण दर: 1850

कळवण
शेतमाल: कांदा
जात: लाल
आवक: 2900
कमीत कमी दर: 700
जास्तीत जास्त दर: 2000
सर्वसाधारण दर: 1600

संगमनेर
शेतमाल: कांदा
जात: लाल
आवक: 3607
कमीत कमी दर: 200
जास्तीत जास्त दर: 2501
सर्वसाधारण दर: 1350

मनमाड
शेतमाल: कांदा
जात: लाल
आवक: 3400
कमीत कमी दर: 300
जास्तीत जास्त दर: 1721
सर्वसाधारण दर: 1500

जामखेड
शेतमाल: कांदा
जात: लाल
आवक: 886
कमीत कमी दर: 200
जास्तीत जास्त दर: 2800
सर्वसाधारण दर: 1500

पिंपळगाव(ब) – सायखेडा
शेतमाल: कांदा
जात: लाल
आवक: 3540
कमीत कमी दर: 500
जास्तीत जास्त दर: 1900
सर्वसाधारण दर: 1600

यावल
शेतमाल: कांदा
जात: लाल
आवक: 2050
कमीत कमी दर: 490
जास्तीत जास्त दर: 770
सर्वसाधारण दर: 640

दिंडोरी-वणी
शेतमाल: कांदा
जात: लाल
आवक: 5158
कमीत कमी दर: 900
जास्तीत जास्त दर: 1685
सर्वसाधारण दर: 1250

देवळा
शेतमाल: कांदा
जात: लाल
आवक: 2480
कमीत कमी दर: 500
जास्तीत जास्त दर: 2100
सर्वसाधारण दर: 1800

सांगली -फळे भाजीपाला
शेतमाल: कांदा
जात: लोकल
आवक: 750
कमीत कमी दर: 500
जास्तीत जास्त दर: 2400
सर्वसाधारण दर: 1450

पुणे
शेतमाल: कांदा
जात: लोकल
आवक: 8226
कमीत कमी दर: 800
जास्तीत जास्त दर: 2400
सर्वसाधारण दर: 1600

पुणे-मोशी
शेतमाल: कांदा
जात: लोकल
आवक: 273
कमीत कमी दर: 800
जास्तीत जास्त दर: 1200
सर्वसाधारण दर: 1000

चाळीसगाव-नागदरोड
शेतमाल: कांदा
जात: लोकल
आवक: 1900
कमीत कमी दर: 1400
जास्तीत जास्त दर: 1922
सर्वसाधारण दर: 1750

कामठी
शेतमाल: कांदा
जात: लोकल
आवक: 6
कमीत कमी दर: 1000
जास्तीत जास्त दर: 2000
सर्वसाधारण दर: 1500

कल्याण
शेतमाल: कांदा
जात: नं. १
आवक: 3
कमीत कमी दर: 1200
जास्तीत जास्त दर: 1800
सर्वसाधारण दर: 1500

नागपूर
शेतमाल: कांदा
जात: पांढरा
आवक: 1000
कमीत कमी दर: 1800
जास्तीत जास्त दर: 2500
सर्वसाधारण दर: 2325

नाशिक
शेतमाल: कांदा
जात: पोळ
आवक: 1585
कमीत कमी दर: 600
जास्तीत जास्त दर: 2100
सर्वसाधारण दर: 1700

पिंपळगाव बसवंत
शेतमाल: कांदा
जात: पोळ
आवक: 8000
कमीत कमी दर: 500
जास्तीत जास्त दर: 2021
सर्वसाधारण दर: 1700

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *